Her fant jeg noen kloke setninger på nettet, som er viktige for enhver tillitsvalgt.  Det er setninger som illustrerer det ansvaret man påtar seg når man pådrar seg et verv.  Som tillitsvalgt/ombud må man yte mye for fellesskapet og bruke av din egen fritid til det arbeidet.

 

Vi har lagt inn noen bilder som har vært på den gamle hjemmesiden våres.

Dem finner du under "Bilder" på menyen.

gamme skiltet