Noen kloke setninger jeg fant på nettet, noe som gjelder for alle som har tillitsverv/-funksjoner i hvilken som helst frivillighetsforening. 

DU som har påtatt deg tillitsverv!

Å være tillitsvalgt er en ære. Det er medlemmer i foreningen som har vist av de stoler på deg ved foreslå og velge deg. Et tillitsverv er noe å være stolt av.

 Å være tillitsvalgt er en glede. Selv om du ikke alltid får ros for den innsatsen du gjør for medlemmene, skal du vite at de er takknemlige og glade for det du gjør for dem og foreningen. Du vil også kunne oppleve at det kan være direkte gøy å være tillitsvalgt.

 Å være tillitsvalgt er utviklende. Gjennom opplæring og praksis får du en innsikt som ikke bare utvikler og modner deg som menneske, den gjør deg også bedre i stand til å skjøtte din profesjon og til å ta på deg større oppgaver i arbeidslivet og andre sammenhenger.

Å være tillitsvalgt innebærer at foreningen anerkjenner deg som en dyktig, ansvarsfull lagsmedlem med erfaring og innsikt i foreningens forhold.

Å være tillitsvalgt er et ansvar som må tas på alvor. En tillitsvalgt bør også prøve å vise at man er verdig denne tilliten, og at du gjør så godt du kan i alle situasjoner du kommer opp i.

Å være tillitsvalgt kan tidvis være slitsomt. De som har valgt deg til tillitsvervet, de venter også noe av deg. Samtidig stiller foreningen krav til deg, og du kan bli svett bare av tanken, du må du regne med å belaste deg sjøl i din vanlige hverdag med foreningsarbeid. Du kan sjelden velge tid for når sakene skal behandles, noen må tas på strak arm.


Å være tillitsvalgt medfører alltid mer belastninger. Som tillitsvalgt blir du viktig for foreningen.

Å være tillitsvalgt innebærer at du må regne med å bruke noe fritid på
 tillitsvervet. Bevissthetsmessig vil du være tillitsvalgt både før og etter arbeidstid, i hvert fall i perioder der det foreligger saker som krever fortgang og løsning.