Finnmarkskommisjonen har for lengst annosert at arbeidet i Katuokeinio er igangsatt og nå må potensielle søkere sende inn sine krav.  Enten det er eierett eller bruksrett til et området man søker på, så må søknaden snart sendes inn.  AGS har valgt Klemet M. Klemetsen, Liv Karin Klemetsen og meg Klemet Klemetsen til å forberede en søknad fra bygdelaget.  

For mer informasjon se Finnmarkskommisjonen