Ávžži Gilisearvi har i årevis forpaktet Vuorašjávri i den hensikt å ta vare på Ávžžibefolkningens fiskevann.  Ávži er en av de få bygdene hvor folk bruker tradisjonell not, både i Vuorašjávri og Loavskajávri m.v.  

Bygdelagets arbeid i Vuorašjávri synes å ha gitt gode resultater i forhold til abborbestanden.  Det er blitt noe mindre abbor og bedre røye i vannet.  Opp gjennom årene har flere i bygdelaget sett og hørt at det drives ulovlig garnfiske i Vuorašjávri, noe som ødelegger for det det frivillige arbeidet som legges ned fra bygdelagets medlemmer.  

For å avdekke og forebygge mer ulovlig garnfiske i vannet, vil bygdelaget ta i bruk dagens tilgjengelig teknologi; droneovervåking og vilkameraer.  Etter det vi har forstått så er det utprøvd andre steder med godt resultat.