Stang, håndsnøre og oter er tillatt i alle vann på FeFo grunn. Disse tre redskaper er tillatt i alle vann i Finnmark, uavhengig av om de er regulert til garnforbuds- eller frigarnsområder. Oter er jamfør offentlig forskrift kun tillat i innsjøer (ikke tillatt i elv). I forpaktede vann er det med tanke på oterfiske noen unntak.

 De fleste forpaktede vann i dag sitter på gamle forpaktningsavtaler fra før 2010, der forpaktende foreninger har fått retten til fiske med bundne redskaper (garn m.m.) og oter, hvor andre kun har adgang til fiske med stang og håndsnøre.

De vann som har fornyet forpaktningsavtalene etter 2010 eller nye forpaktede vann fra og med 2010 (I Kautokeino: Vuorasjavri, Nammajavri og Naibesjavri) har kun enerett til fiske med garn. Her kan alle andre fiske med stang, håndsnøre og oter.

I løpet av 2-3 år vil alle forpaktede vann ha nye avtaler, der regelen blir at alle har adgang til fiske med stang, håndsnøre og oter på hele FeFo, også de forpaktede vann. Dermed vil det ikke lenger være noen unntak vedrørende oter i de forpaktede vann, kun vedrørende garnfiske, not, ruser osv.