Finnmarkskommisjonen har for lengst annosert at arbeidet i Katuokeinio er igangsatt og nå må potensielle søkere sende inn sine krav.  Enten det er eierett eller bruksrett til et området man søker på, så må søknaden snart sendes inn.  AGS har valgt Klemet M. Klemetsen, Liv Karin Klemetsen og meg Klemet Klemetsen til å forberede en søknad fra bygdelaget.  

For mer informasjon se Finnmarkskommisjonen

Ávžži Gilisearvi har i årevis forpaktet Vuorašjávri i den hensikt å ta vare på Ávžžibefolkningens fiskevann.  Ávži er en av de få bygdene hvor folk bruker tradisjonell not, både i Vuorašjávri og Loavskajávri m.v.  

Bygdelagets arbeid i Vuorašjávri synes å ha gitt gode resultater i forhold til abborbestanden.  Det er blitt noe mindre abbor og bedre røye i vannet.  Opp gjennom årene har flere i bygdelaget sett og hørt at det drives ulovlig garnfiske i Vuorašjávri, noe som ødelegger for det det frivillige arbeidet som legges ned fra bygdelagets medlemmer.  

For å avdekke og forebygge mer ulovlig garnfiske i vannet, vil bygdelaget ta i bruk dagens tilgjengelig teknologi; droneovervåking og vilkameraer.  Etter det vi har forstått så er det utprøvd andre steder med godt resultat.

Stang, håndsnøre og oter er tillatt i alle vann på FeFo grunn. Disse tre redskaper er tillatt i alle vann i Finnmark, uavhengig av om de er regulert til garnforbuds- eller frigarnsområder. Oter er jamfør offentlig forskrift kun tillat i innsjøer (ikke tillatt i elv). I forpaktede vann er det med tanke på oterfiske noen unntak.

 De fleste forpaktede vann i dag sitter på gamle forpaktningsavtaler fra før 2010, der forpaktende foreninger har fått retten til fiske med bundne redskaper (garn m.m.) og oter, hvor andre kun har adgang til fiske med stang og håndsnøre.

De vann som har fornyet forpaktningsavtalene etter 2010 eller nye forpaktede vann fra og med 2010 (I Kautokeino: Vuorasjavri, Nammajavri og Naibesjavri) har kun enerett til fiske med garn. Her kan alle andre fiske med stang, håndsnøre og oter.

I løpet av 2-3 år vil alle forpaktede vann ha nye avtaler, der regelen blir at alle har adgang til fiske med stang, håndsnøre og oter på hele FeFo, også de forpaktede vann. Dermed vil det ikke lenger være noen unntak vedrørende oter i de forpaktede vann, kun vedrørende garnfiske, not, ruser osv.

 

Her fant jeg noen kloke setninger på nettet, som er viktige for enhver tillitsvalgt.  Det er setninger som illustrerer det ansvaret man påtar seg når man pådrar seg et verv.  Som tillitsvalgt/ombud må man yte mye for fellesskapet og bruke av din egen fritid til det arbeidet.